Leader generator sygnału testowego LT 4446

Leader generator sygnału testowego LT 4446

Leader

Leader generator sygnału testowego LT 4446 automatycznie przełącza sygnał główny na sygnał zapasowy w przypadku wykrycia błędów w amplitudzie pierwotnego sygnału wejściowego.

Weź leasing

Opis

Leader generator sygnału testowego LT 4446 automatycznie przełącza sygnał główny na sygnał zapasowy w przypadku wykrycia błędów w amplitudzie pierwotnego sygnału wejściowego.

Do LT4446 podłączone są 2 systemy sygnałów wejściowych: pierwotny i zapasowy. Pojedynczy generator LT4446 udostępnia 11 kanałów. Kanały te mogą odbierać sygnał SDI, NTSC / PAL black-burst, trójpoziomowy sygnał synchronizacji HD, cyfrowe audio AES / EBU i sygnały zegara.

Sygnały SDI są przełączane na przekaźniki. Wszystkie inne – mogą być przełączane za pomocą przełączników elektronicznych. Zasilacze są zbędne. W przypadku wystąpienia błędów generowane są alarmy.

Złącza I / O

 • Generator LT4446 jest wyposażony w 11 zestawów złączy I / O. Pojedynczy zestaw składa się z podstawowego złącza wejściowego, złącza zapasowego i złącza wyjściowego.
 • Kanały 1 do 3 są wyposażone w przekaźniki, które służą do przełączania sygnałów podstawowych na sygnały rezerwowe.
 • Kanały 4 do 11 są wyposażone w przełączniki elektroniczne wysokiej prędkości, które służą do przełączania sygnałów podstawowych na sygnały rezerwowe.

Wybór sygnału wejściowego

 • W kanałach od 1 do 3 można wybierać sygnały: SDI (3G, HD, SD), NTSC / PAL black-burst lub trójpoziomowej synchronizacji HD.
 • W kanałach od 4 do 8 można wybrać sygnały NTSC / PAL black-burst lub trójpoziomowej synchronizacji HD.
 • Kanały 9 i 10 są przeznaczone wyłącznie do cyfrowych sygnałów audio AES / EBU.
 • Kanał 11 jest przeznaczony wyłącznie do wyświetlania sygnałów zegara. Posiada również sygnały TTL.

Wykrywanie błędów

 • Po wykryciu błędu sygnału wejściowego zaświeci się dioda LED na panelu, a także dioda LED panelu informująca o kanale powodującym problem. Ta funkcja umożliwia szybkie sprawdzenie problemu.
 • Kanały od 4 do 11 są wyposażone w obwody do szybkiego wykrywania usterek. Pozwalają przełączyć generator na sygnał zapasowy bez zakłóceń widocznych na ekranie, gdy w głównym sygnale wystąpią problemy, takie jak przerwy w emisji.
 • Jeśli wykryty zostanie błąd na złączu wyjściowym kanałów 4 do 11 lub w zasilaniu, dioda LED na panelu wskazuje miejsce wystąpienia błędu.
 • Opóźnienie uruchomienia wykrycia błędu przy włączeniu zasilania może być ustawione w przybliżeniu na 1 minutę lub około 4 minut, w zależności od czasu narastania źródłowego sygnału systemowego, do którego jest podłączony generator LT4446.
 • Możliwa jest kontrola błędów w sieci Ethernet.
 • Ponadto informacje o błędach i ustawienia przełącznika DIP (z wyjątkiem definiowanego przez użytkownika poziomu wykrycia błędu) mogą być odczytywane jako informacje na temat stanu urządzenia. W zestawie znajduje się oprogramowanie do konfiguracji adresu IP.
 • Nadmiarowe zasilanie zapewnia dodatkową niezawodność. Alarmy są generowane w przypadku wystąpienia błędu.

Szczegóły produktu

LT 4446