ChyronHego program Content Distribution

ChyronHego program Content Distribution

ChyronHego program Content Distribution jest oparty na aplikacji replikującej pliki. Aplikacja przeznaczona jest dla użytkowników urządzeń wielo-systemowych, którzy potrzebują niedrogiego, scentralizowanego zarządzania zawartością i dystrybucją rozwiązań

Opis

Produkt wyceniany indywidualnie. Zapytaj o cenę!

ChyronHego program Content Distribution jest oparty na aplikacji replikującej pliki. Aplikacja przeznaczona jest dla użytkowników urządzeń wielo-systemowych, którzy potrzebują niedrogiego, scentralizowanego zarządzania zawartością i dystrybucją rozwiązań.

Dystrybucja treści składa się z 3 usług zawartych w jednym kompleksowym rozwiązaniu: dystrybucja usług (Content Distribution Service), dystrybucja zarządzania (Content Distribution Manager) i dystrybucja kliencka (Content Distribution Client).

Łatwa w użyciu warstwa zarządzania pozwala tworzyć konta użytkowników i grupy plików w celu zarządzania i dystrybucji zawartości do innych systemów ChyronHego, jak: Channel Box 2, Mosaic, Graffiti, HyperX3.1, LEX3.1. Inne 3-częściowe systemy dystrybucyjne można także ukierunkować na aplikacje innych producentów. Nawet zwykły laptop może być przeznaczony jako dystrybutor lokalizacji klientów.

System

● Organizacja zadań jest prosta i intuicyjna. Dystrybucję danych klientów można pobrać, zainstalować i wyczyścić albo w oznaczonym odstępie czasu, albo codziennie.

● Dystrybucja zawartości dotycząca klientów jest osadzana w aplikacji Channel Box umożliwiając umieszczenie widoków bezpośrednio w dystrybucji zawartości serwera.

● Widoki tworzone wraz z powiązanymi aktywami i publikowane w dystrybucji zawartości serwera z poziomu Channel Box przez przypisane grupy z rozwinięciem danych wdrażania i ważności.

● Aktywa grupuje się z podobnymi aktywami, np.: rozliczanie kredytu, okazje i promocje. Grupy są następnie przypisywane do jednego lub kilku rachunków użytkowników.

● Określona emisja urządzenia łączy się z dystrybucją zawartości serwera za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła. Ta opcja określa, które grupy i pliki są dostępne do pobrania.

● Aktywa są pobierane i przechowywane przez dystrybucję treści klienta w lokalizacji tymczasowej do czasu wdrożenia. Aktywa są następnie przekazywane do ich stałej lokalizacji.

Charakterystyka

● Content Distribution upraszcza rozsyłanie plików z lokalizacji centralnej

● Publikowanie treści w przedsprzedaży i automatyczne usuwanie nieaktualnych danych lub nieaktualnej zawartości.

● Wdrażanie zasobów i szybki transfer w czasie.

● Synchronizacja plików i zawsze najnowsze materiały gotowe do emisji.

 

Szczegóły produktu

2603_20141103152304